ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Benefice pro Willíka
V sobotu 10.3.2018 se od 16:00 se konal v "Naší Kavárně" v areálu Thomayerovy nemocnice v Praze Krči benefiční koncert na podporu rodin dětí a dospělých se vzácným onemocněním - Williamsovým syndromem, konkrétně na zabezpečení odborného programu, asistence a podporu rodin během rekondičního pobytu v Bílé v Beskydech, který se uskuteční v srpnu 2018. Na akci jsme zvali prostřednictvím pozvánek (FB, web, e-mailové rozesílání, rozvěšení pozvánek v místě bydliště členů spolku Willík, v Naší Kavárně). Všichni návštěvníci měli na místě k dispozici letáky spolku Willík a Nadace Divoké husy a také časopis spolku Willik – Willíkův občasník.
V úvodu akce vystoupila Mgr. Hana Kubíková, předsedkyně Výkonné rady spolku Willík, s prezentací, jejímž cílem bylo vysvětlit přínos svépomocné činnosti spolku Willík, ukázat aktivity, kterým se věnujeme, představit akce, které realizujeme, vč. představení konkrétního projektu, na který bude využit výtěžek akce a představení Nadace Divoké husy.
Po prezentaci vystoupila multiinstrumentalistka Lenka Mitášová, která divákům ukázala několik starých hudebních nástrojů a přednesla několik skladeb. Vrcholem programu pak bylo vystoupení skupiny Mariachi Azteca de Praga s pořadem La Bohema (z Čech až do Mexika a zpět) (Web. Mexická a latinskoamerická hudba se nesla ve velmi optimistickém duchu, přítomné děti s Williamsovým syndromem, které jsou velmi muzikální, přinutila tančit a zpívat. Hudba ale rozproudila krev všem návštěvníkům a hudebníci museli přidat několik přídavků. Poté následovalo společné fotografování, které si všichni moc užili. Účinkující vystupovali bez nároků na odměnu.
Celkem dorazilo 45 návštěvníků, a to nejen z řad členů spolku a jejich rodin, ale i z řad našich podporovatelů – sponzorů, politiků. Další návštěvníci se rekrutovali z dalších pacientských organizací. Na koncert dorazili i náhodní návštěvníci z řad personálu nemocnice Krč (pozvánka v kavárně), což splnilo vedlejší účel akce, a sice osvěta o vzácné diagnóze Williamsově syndromu. Překvapilo nás vybrané vstupné - na pozvánce jsme měli uvedeno vstupné dobrovolné, měli jsme připraveny vstupenky za minimální cenu 100 Kč, většina příchozích věnovala vstupné významně vyšší (300-500 Kč) - celkem se tak na vstupném vybralo 18 200 Kč. Akci se nám podařilo propagovat i v dalším okruhu příznivců, celková částka, která byla vybrána prostřednictvím darů (darovacích smluv) během akce (a 10 dní před a po) se vyšplhala na 17 800 Kč. Celkem se tak v rámci Benefice pro Willíka vybralo krásných 36 tisíc Kč.Děkujeme všem našim příznivcům, členům a hlavně Nadaci Divoké husy, která tento výtěžek zdvojnásobí.Další fotografie z akce najdete zde, videa pak tady.
... zpátky