ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Ilonka Turková (nar. 2004)
Ilonce Turkové je pět let a žije se svými rodiči, starším bratrem a maličkou sestřičkou v Jáchymově.