ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Literatura

Zde najdete seznam knih, většinou cizojazyčných odborných publikací, které jsou buď ve vlastnictví občanského sdružení Willík, nebo jeho členů.
Träume verwirklichen. Ein Handbuch für Eltern von Kindern mit Williams-Beuren-Syndrom von Barbara Scheiber - kniha v němčině. Vydalo sdružení Regionalgruppe Bayern - Süd, 140 stran, jde o překlad americké knihy Fulfilling Dreams, doplněná o kontaktní údaje a informace přizpůsobené německým podmínkám, více o knize zde (v němčině).
Poznámka: zakoupeno paní Wellens pro potřeby Willíka, momentálně u paní Kreníkové.
Das Williams-Beuren-Syndrom - Schilderungen aus dem Alltag - kniha v němčině. Tato kniha je sbírkou příběhů z každodenního života jedinců s WS, najdete tu pohled rodičů, sourozenců, přířučku pro rodiče i pro pedagogy. Více o knize zde (v němčině).
Poznámka: zakoupeno paní Wellens pro potřeby Willíka, momentálně u paní Kreníkové.
Barbara Scheiber: Fulfilling Dreams - The WS Parent Handbook - kniha v angličtině. Více o knize zde (angl.) Jedná se o příručku pro rodiče lidí s Williamsovým syndromem, obsahuje 330 stran informací a rad. Jsou zde obsaženy životní zkušenosti rodičů a dětí, poznatky učitelů, psychologů, lékařů a vědců.

Témata knihy:

  • Typické vlastnosti lidí s WS - vzhled a zdravotní stav, osobnost, chování, jejich potřeby z hlediska medicíny.
  • Problémy dětí, vyzkoušené postupy, které mohou pomoci.
  • Unikátní silné stránky dětí s WS a specifické problémy učení
  • Jak být úspěšným advokátem svého dítěte
  • Efektivní způsoby, jak budovat sebedůvěru a vypořádat se s obavami, znepokojením, hyperaktivitou a dalšími problémy, které mohou přijít
  • Spolupráce se školou na vybudování programu, který připraví ditě na nezávislý život
  • Další vzdělávání, hledání práce, podpora samostatného bydlení a nezávislého života
  • Otázky finanční pomoci
  • Profily pěti dospělých s WS a jejich život dnes

Poznámka: k dispozici dva výtisky - jeden zakoupen paní Wellens pro potřeby Willíka, momentálně u dr. Neuschlové, druhý zakoupen a k dispozici u Hany Kubíkové
Semel, E. Rosner, Sue R: Understanding Williams Syndrome: Behavioral Patterns and Interventions - kniha v angličtině. Více o knize zde (anglicky).
Poznámka: k dispozici dva výtisky - jeden zakoupen paní Wellens pro potřeby Willíka, momentálně u dr. Neuschlové, druhý zakoupen a k dispozici u Hany Kubíkové
The Official Parent's Sourcebook on Williams Syndrome: A Revised and Updated Directory for the Internet Age - kniha v angličtině. Tato kniha byla vytvořena hlavně pro rodiče, pro které se stalo sebevzdělávání v problematice Williamsova syndromu nedílnou součástí péče o dítě. Ačkoliv poskytuje informace užitečné i lékařům, ošetřovatelům a dalším odborníkům, je určena především rodičům, neboť dává dohromady informace pokrývající prakticky všechna témata související s Williamsovým syndromem. Nedílnou součástí příručky jsou odkazy na elektronické zdroje. Více o knize zde (anglicky)

Obsah:
1. Co je WS?
2. Kde hledat rady?
3. Klinické výzkumy
4. Studie o WS
5. Literatura
6. Multimédia
7. Periodika a novinky
8. Pokyny pro lékaře a databáze
9. Dizertační práce
Dodatky
A. Léky
B.Alternativní medicína
C. Výživa
D. Lékařské knihovny
E. Práva dítěte

Poznámka: zakoupila a má k dispozici Hana Kubíková
Williams-Beuren Syndrome: Research, Evaluation, and Treatment - kniha v angličtině. Více o knize zde (anglicky).
Poznámka: zakoupila a má k dispozici Hana Kubíková
Williams Syndrome: Medical Dictionary, Bibliography and Anoted research Guide - kniha v angličtině.
Poznámka: zakoupila a má k dispozici Hana Kubíková
The (Strangest) Song: One Father's Quest to Help His Daughter Find Her Voice - kniha v angličtině. Jedná se o knihu popisující úsilí jednoho otce najít uplatnění v životě pro svou mentálně postiženou dceru, která má však neobyčejný zájem o hudbu. Až po mnoha letech, kdy jeho dcera po velkém úsilí uspěje na poli hudby, zjistí, že jeho dcera Gloria má Williamsův syndrom a že dětí s podobným hudebním nadáním je mezi dětmi s tímto genetickým postižením mnohem více. Snaží se najít souvislosti mezi Williamsovým syndromem a zájmem o hudbu, na jeho popud se začnou pořádat pravidelné prázdninové pobyty s hudební tematikou určené těmto dětem, bojuje spolu s ostatními rodiči za vytvoření regulérní hudební akademie pro mentálně handikapované. Neobyčejně působivá kniha. Více o knize zde (anglicky).
Poznámka: zakoupila a má k dispozici Hana Kubíková
Journey from Cognition to Brain to Gene: Perspectives from Williams Syndrome - kniha v angličtině. Více o knize zde (anglicky).
Poznámka: zakoupila a má k dispozici Hana Kubíková