ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Regionální grant od Nadace O2


Willík – občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Grant: 100 000 Kč
Projekt: Muzikoterapie pro děti s Williamsovým syndromem

Začátkem října 2009 jsme s napětím očekávali výsledky grantového programu Nadace O2 pro nestátní neziskové organizace. Program Regionálních grantů byl zahájen v březnu 2009. Do května 2009 mohly neziskové organizace z celé ČR ucházející se o podporu zasílat své projekty zaměřené na pomoc dětem a mladým lidem, kteří mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Řešitelem projektu občanského sdružení Willík byla Hana Kubíková, která ve spolupráci s MUDr. Neuschlovou projekt zpracovala se zaměřením na muzikoterapii pro děti s Williamsovým syndromem na společných víkendových setkáních. Jednotlivé projekty hodnotili členové regionálních komisí ve třech kolech, projekt našeho občanského sdružení se nakonec zařadil mezi projekty vítězné. Na slavnostním vyhlášení výsledků dne 7. října 2009 byla podepsána darovací smlouva a předsedkyni sdružení Lence Neuschlové byl zástupci Nadace O2 symbolicky předán šek na grant ve výši 100 000 Kč.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v reprezentativních prostorách hotelu Yasmin v Praze a bylo provázeno zajímavým doprovodným programem. Za Nadaci O2 se předávání zúčastnila ředitelka nadace Ivana Šatrová, člen správní rady Martin Kovář, vedoucí projektů Jitka Kálmánová a členové regionálních komisí. V úvodu byli zástupci vítězných organizací seznámeni s projekty, které Nadace O2 dlouhodobě podporuje. Shlédli krátký film o činnosti Linky bezpečí, která pomáhá děti vyvést z krizové situace. Obdobou Linky bezpečí je Linka seniorů. Ta pomáhá seniorům, kteří se cítí osamoceni. Mimo jiné byl také zmíněn projekt MIŠ - Minimalizece šikany na školách, který otevírá veřejnou diskuzi ve společnosti na téma šikana na školách a klade si za cíl rozpoznat a řešit příznaky šikany.

Při předávání symbolického šeku promluvili zástupci všech vítězných organizací krátce o svých projektech. Lenka Neuschlová seznámila přítomné s činností občanského sdružení Willík. Promluvila o důvodech, které vedly k jeho vzniku, zmínila se o velmi hezké mezinárodní spolupráci se slovenskou Spoločností Williamsovho syndrómu a zástupcům nadace poděkovala za finanční dar.

Na závěr zástupci nadace připravili pro všechny přítomné workshop na téma Možnosti a formy spolupráce neziskového a komerčního sektoru. Mimo předání cenných rad z praxe v této oblasti byl dán také prostor dotazům všech zúčastněných.

Nadaci O2 za všechny děti a rodiče z občanského sdružení Willík
D Ě K U J E M E !

Hana Stryková